Magnus Palmlöf

Några grundbultar som vägleder mig i mitt politiska arbete är att arbeta för en hållbar utveckling i både ekologisk, ekonomisk och social mening, att öppenhet och transparens skall prägla samhället och att korruption av alla slag skall motverkas. Att stimulera en samhällsutveckling som tar till vara alla människors talang i såväl skola som arbetsliv ser jag också som viktigt i synnerhet vad gäller barn och ungdomar. Jag är gift och har fyra barn och har en yrkeskarriär inom industri, forskning och utbildning.

Lägg till i favoriter

Inte inloggad

Du är inte inloggad så dina favoriter kommer bara att sparas tills du lämnar hemsidan.

För att spara dem, vänligen logga in.

Sparade favoriter